Exemple de fenotip si genotip

Fenotipul e dépendant de génotip; Dar nu toate organismele cu același génotip arată sau se comportă la fel, fiindcă înfăţișarea și comportarea sunt modificate de condiții ambientale și de dezvoltare. Cu Alte cuvinte, reprezintă Atât caracteristicile vizibile în FENOTIP, Cât și trăsăturile Care îi conferă rezistența la boli, funcţionarea organelor etc. Variabilitatea fenotipica reprezinta modificari morfologice sau fiziologice de Tip adaptativ care nu se transmettre ereditar. Fenotipul este Rezultatul interacțiunii dintre génotip și mediu. De asemenea, nu toate organismele Care arată la fel au în mod necesar același génotip. Un FENOTIP este un ansamblu de caractere (aTribute), sau trăsături, ALE unui Organization: de exemplu Morfologia, proprietățile biochimice sau fiziologice, dezvoltarea, comportarea. Cu Alte cuvinte, genotipul este compoziția în Alele, relevantă pentru trăsătura de referință. Fenotipurile rezultă DIN exprimarea genelor organismului, DIN influența factorilor Ambientali, ca și DIN posibila interacție a acestor Două Elemente. Un génotip este compoziția genetică (în ansamblu sau parțială) a unei Celule, Organization sau indid; de bicyei EA e determinată în raport cu un anumit caracter, sau o anumită trăsătură. Genotipul reprezintă totalitatea proprietăților ereditare ALE unui Organization. Este General acceptată ideea [necesită citare] că génotipul moștenit, factori Ambientali neereditari, precum și combinația acestor Două Elemente, contribuie la fenotipul unui indid..

CategoriesUncategorized